כך תגיעו מוכנים למבחן הרישוי השנתי

לפני ביצוע מבחן הרישוי

לפני מבחן הרישוי מומלץ לוודא את תקינות כלל הפנסים והנורות ברכב והימצאות אביזרי בטיחות המחויבים להימצא בכל רכב: גלגל חלופי תקין, אפוד זוהר ומשולש אזהרה.

מסמכים נדרשים

לטובת שירות מהיר ויעיל, מומלץ להגיע למשרד הקבלה של אלישע מכון רישוי בנתניה עם המסמכים הרלוונטיים באופן מסודר.

להלן רשימת הטפסים הנדרשים לביצוע מבחן רישוי שנתי:

  • אגרת רישוי לאחר תשלום (במידה והאגרה שולמה באתר משרד הרישוי, יש לצרף את הקבלה המודפסת)
  • תעודת ביטוח חובה בתוקף
  • תעודת זהות של בעל הרכב
  • טופס ייפוי כוח חתום מבעל הרכב + ת.ז. (להעברת טסט על ידי מי שאינו בעל הרכב הרשום)
  • טופס ייפוי כוח חתום מהחברה + חותמת החברה
  • רכבים אשר גילם עולה על 15 שנים: טופס אישור ביצוע בדיקת בלמים (בדיקה חתומה על ידי מוסך מורשה המאשרת כי הבלמים נבדקו ונמצאו תקינים)
  • רכבים אשר גילם עולה על 19 שנים: טופס אחזקת רכב מיושן מטעם משרד הרישוי

לאחר הליך הקליטה, יתאפשר לבעל הרכב לעלות על המסלול ולבצע בדיקת רישוי.

עם סיום הבדיקה, במידה ולא יימצאו ליקויים הנדרשים לטיפול, יזכה בעל הרכב לחיתום של מכון הרישוי על טופס הרישוי וכמובן – למדבקה.

לעוד שנה של נסיעה טובה ובטוחה!